Ayurvedic tea

 • GURMAN'S GOOD NIGHT, ayurvedic tea
  Code: 60893305

  GURMAN'S GOOD NIGHT ayurvedic tea   

  2.50 - 25.00 VAT incl.
  GURMAN'S EASY BREATHING, ayurvedic tea
  Code: 60893275

  GURMAN'S EASY BREATHING ayurvedic tea     

  2.45 - 24.50 VAT incl.
  GURMAN'S YOGI ASHWINI'S ayurvedic tea
  Code: 60008925

  GURMAN'S YOGI ASHWINI'S ayurvedic tea 

  2.25 - 22.50 VAT incl.